Responsive image
Responsive image
Responsive image

Arkiv

Arkiv är vår första digitala kollektion någonsin. Kollektionen är indelad i fyra kapitel och innehåller totalt femton tryckta mönster där klassiskt hantverk möter modern teknik. Sex av dem är från våra egna skissblock. Nio är handplockade från fantastiska arkiv runt om i Sverige.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Arkiv

Arkiv is Sandberg’s first digital collection of wall murals ever. The collection is divided into four sections, containing a total of 15 printed patterns where traditional craftsmanship meets modern technology. Six of these are from our own sketch pads. Nine are handpicked from fantastic historical archives all over Sweden. This collection presents a treasure of patterns that have never before been produced. A collaboration between Sandberg and Uppsala University, Rhösska Museum, Nordic Museum, Sweden’s National Centre for Architecture and Design (ArkDes), lantmäteriet and Regionarkivet in Gothenburg.